Top Module Empty

איתור משקיע השקעה

במסגרת ההיכרות המעמיקה של משרדנו את העסקים בישראל והקשרים העמוקים שאנו מקיימים עם חברות וארגונים רבים. אנו עוסקים גם באיתור יזום של משקיעים לפרויקטים מוגדרים ולחילופין איתור השקעה מתאימה למשקיע. זה התחום היחידי במשרדנו שהשכר הוא פונקציה להצלחה ביצירת ההתקשרות.לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי