Top Module Empty

קרנות ואשראי מוכוון

תחום זה כולל גיוסי הון, גיוס הלוואות מכוונות, בקשות למענקי השקעה מקרנות ממשלתיות ופרטיות, גיוס הון למפעלים קטנים (מט"י) וכד'.

  השירותים שאנו מעניקים לחברות הם:
 • בחירת המסלול המתאים לחברה לגיוס הון ואשראי.
 • הכנת החברה לגיוס ההון .
 • הכנת המתאר העסקי לרבות המודל הפיננסי המצביע על תוכנית ההשקעה ושעור התשואה הפנימי שלה.
 • מילוי של הטפסים הנדרשים ע"י הגורם אליו פונים.
 • הצגת עמדת החברה בפני המשקיע, הקרן, הרשות המתאימה.
  אנו פועלים גם בשירות המשקיע ולו אנו מעניקים את השירותים הבאים:
 • בדיקת נאותות ׁ(Due Diligence).
 • בדיקת כדאיות הרכישה בהתחשב בכל הגורמים לרבות סינרגיה אפשרית בין פעילות המשקיע לפעילות הנרכשת.
 • הצגת עמדת המשקיע מול החברה.
 • ליווי החברה או הפעילות העסקית לאחר ביצוע ההשקעה תוך ייצוג האינטרס של המשקיע.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי