Top Module Empty

תוכנית עסקית

לפני כניסה לעסק חדש, או תחום פעילות חדש בעסק קיים, רצוי לבחון את הפוטנציאל הטמון בו באמצעות הכנת תוכנית עסקית מפורטת. התוכנית העסקית הינה מסמך ניהולי מורכב המתאר באופן פרטני את מאפייניו של העסק החדש. התוכנית העסקית מגדירה את השוק בו פועל העסק, מיהם המתחרים והלקוחות הפוטנציאליים, מהי האסטרטגיה העסקית הכוללת, היתרונות והחסרונות של העסק ביחס לסביבה ולמתחרים, המבנה הארגוני, תכנון תהליך הרכש, הייצור והשיווק . מטרת הפרק התיאורטי בתוכנית עסקית הינה להתוות את מהותו של העסק/ חברה. על בסיס הניתוח התיאורטי נבנית על בסיס התוכנית העסקית תחזית פיננסית הבוחנת את הכדאיות הכלכלית ביישומו.

בניית תוכנית עסקית הינה תהליך מורכב הנמשך זמן רב יחסית. הכנת תוכנית העסקית ומרכיביה נעשים בשיתוף פעולה הדוק עם היזם שכן חזונו ויכולותיו צריכים להתבטא ולהשתקף מתוך התוכנית העסקית. אנו רואים את תפקידנו בכתיבת התוכנית העסקית ביכולתנו לשתף פעולה עם היזם וסיוע ליזם בגיבוש תוכנית עסקית מיטבית.

התוכנית עסקית משמשת לעיתים קרובות ככלי להצגת העסק בפני גורמי חוץ בין אם אלו משקיעים פוטנציאליים, ספקי אשראי ואחרים. גורמים אלו, נחשפים לעשרות ואף מאות תוכניות עסקיות. ובדרך כלל יקבלו את החלטתם העקרונית על עיון קצר בתמצית המנהלים. בתשואות יועצים, נבנה עבורך תוכנית עסקית ברורה, מבוססת, ומפורטת ונציג אותה באופן תמציתי, ברור, ואטרקטיבי שהינו המפתח להצלחה.

לקבלת פרטים נוספים או לתאום פגישה ללא כל מחויבות מראש צור קשר

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי