Top Module Empty

תשואות יעוץ כלכלי תוכניות עסקיות והערכות שווי הוגן

תשואות יועצים נוסדה על ידי מר יעקב אשד בשנת 1980 ומתמחה בביצוע הערכות שווי כלכליות, הערכות שווי הוגן לצרכים חשבונאיים, הכנת תוכנית עסקית, ייעוץ פיננסי ומתן חוות דעת בלתי תלויות. בין לקוחות הפירמה נמנים חברות ותאגידים פרטיים וציבוריים בסדרי גודל שונים ומכל מגוון ענפי המשק.

תשואות יועצים עומדת בדרישות גלויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל וכן בתקני ביקורת בינלאומיים ואמריקאיים, ונהנית ממעמד מקצועי גבוה לצורך הסתמכות על מומחים על ידי רואי החשבון המבקרים.

הרקע הכלכלי של השותפים והעובדים, התמחותם וניסיונם המעשי מקנים למשרד יכולת רבה בביצוע הערכות שווי כלכליות,הערכות שווי הוגן, הכנת תוכנית עסקית  מתן חוות דעת וייעוץ מקצועי מעמיק בכל ההיבטים הכלכליים והעסקיים, לשביעות רצון לקוחותינו. בתחומים מסוימים, המשרד נעזר גם ביועצים מומחים כגון: מידענים, יועצי שיווק, עורכי סקרים , עיבוד נתונים וסטטיסטיקאים, יועצים הנדסיים, וכדומה שונים בהתאם לצרכים הייחודיים של העסק.

בתשואות יועצים תקבל את היחס האישי של משרד בוטיק עם המקצועיות והאיכות הגבוהה ביותר.

 
מפת אתר|שונות
© 2021תשואות יעוץ כלכלי